2009. július 28., kedd

Kezesi biztosítás

A kezesi biztosítás a vagyoni biztosítás egy formája, melynek használata Magyarországon a közelmúltig nem volt jellemző. Napjainkban az egész világon - a pénzügyi kultúra fejlettségétől függően - eltérő mértékben terjed ez a speciális biztosítási konstrukció.

A kezesi biztosítás egy olyan speciális tartalmú biztosítási jogügylet, melynek keretében a biztosító kezesi biztosítási szerződést köt ügyfelével, ezt követően pedig a kezesi biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a kedvezményezett minden olyan pénzügyi veszteségét megtéríti, mely abból származik, hogy a biztosítóval szerződő fél a hitelezővel (kedvezményezettel) szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi kötelezettségét. A biztosító a kezesi biztosítási szerződés megkötését megelőzően, előzetes kockázatelbírálás után az ügyfél felé kezesi ígérvényt bocsáthat ki, amely a biztosító egyoldalú, a kezesi kötelezvény azonos tartalommal való kiadására szóló kötelezettségvállalása arra az esetre, ha az ügyfél (az ígérvény jogosultja) a pályázatot megnyeri.

A biztosító biztosítási szerződéssel való készfizető kezességvállalása a bankgaranciának megfelelő biztonságot nyújt a hitelező (kedvezményezett) részére, hiszen a biztosíték nyújtására kötelezett fél szerződésszegése esetén a hitelező - tekintettel a kezességet vállaló biztosító személyére - bizonyosan hozzájut a kötelezvényben megjelölt összeghez. Fontos azonban megjegyezni, hogy kezességet biztosító csak abban az esetben vállalhat, ha az ügyfél a biztosító önálló kezesi biztosítási termékét vásárolja meg, ez a feltétele a kezesi ígérvény (kötelezvény) kibocsátásának. Az ügyfél biztosítónál lévő más biztosítása (pl. a vállalkozás általános felelősségbiztosítása) nem szolgálhat „fedezetként” a készfizető kezesi ígérvény (kötelezvény) kiállításához.

Miért előnyös a kezesi biztosítás


-A vállalkozások számára fontos szempont a források diverzifikációja, így elkerülhetik az egyetlen pénzügyi intézménytől való függés kényelmetlen helyzetét

-A vállalkozások banki kapcsolataik révén sok esetben elérik, hogy a bank egy hitelkeretet bocsásson a rendelkezésükre. Fontos előnye a kezesi biztosításnak, hogy a bankgaranciákkal szemben nem terheli a vállalkozás hitelkeretét, így az ott rendelkezésre álló lehetőségeket a vállalkozás szabadon kihasználhatja.

-A kezesi biztosítás igazi előnye nem csak a kedvezőbb árfekvésben keresendő - ami természetesen egy fontos szempont lehet a választásnál - hanem abban a valós előnyben, amit a vállalkozás számára egy pótlólagos, kiegészítő pénzügyi forrás lehetősége biztosít.

-Az egyes tevékenységek eltérő kockázatait a biztosító, biztosítási szakemberei segítségével jobban fel tudja mérni, adott esetben a vagyonbiztosítási szerződéseket is a szerződő fél által nyújtandó biztosíték mértékét csökkentő tényezőként tudja értékelni és elfogadni.

Fontos megemlíteni, hogy a bankokkal ellentétben a biztosító nem csupán az adott vállalkozás pénzügyi helyzetét vizsgálja meg, hanem igen komoly elemzést végez a cég szakmai hátterére vonatkozóan is. Sok esetben ez a kedvezményezett számára is nagyobb biztonságot jelent, hiszen számára nem az a legfontosabb hogy a garancia összegéhez a megbízó fizetésképtelensége esetén hozzájusson, hanem ennél sokkal fontosabb hogy a megbízó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Amennyiben egy cég nem csupán bankgaranciát képes felmutatni, hanem egy kezesi biztosító szakmai szempontokra kiterjedő dokumentumát - kezesi kötelezvényt - is képes megszerezni, akkor ez azt jelenti, hogy az adott cég pénzügyei jogilag és szakmai szempontból is rendezett, biztos hátteret mondhat magáénak.

A kezesi biztosítás speciális jellege abban is megmutatkozik, hogy hasonlóan a banki gyakorlathoz az ügyfeleknek díjfizetésen felül biztosítéknyújtási kötelezettségük is van, és eltérően a klasszikus biztosításoktól (ugyanakkor a banki gyakorlattal összhangban) a kezesnek (biztosítónak) minden esetben visszakövetelési joga van a kedvezményezettek részére fizetett összeg erejéig.